Es pot? És fàcil? Alcohol

Es pot? És fàcil? Alcohol

Material complementari del programa Sota Pressió. S’orienta a ajudar a reflexionar sobre els processos de presa de decisions en situacions de grup i la seva influència sobre el consum d’alcohol.

Es pot? És fàcil? Alcohol es distribueix als equipaments que fan ús de l’exposició Sota Pressió. També es pot baixar del web del programa.

Elaborat amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Població destinatària
Joves de 13 a 15 anys.

Àmbit d’aplicació
Lleure i escolar (centres juvenils, punts d’informació juvenil, centres d’ensenyament, etc.).

Descripció
Desplegable (8 planes) de petit format (7 x 7 cm)

Descàrrega del material

Desplegable Es pot? És fàcil? Alcohol (pdf)

Més informació
Telèfon 93 430 71 70
correu electrònic
Web del programa Sota Pressió