I tu, com t’hi impliques?

I tu, com t’hi impliques?

Guia de 36 pàgines adreçat a famílies, amb pautes educatives per prevenir el consum de drogues a casa.

Realitzat per a Diputació de Barcelona.

Població diana
Mares i pares

Descàrrega del material

Guia (pdf)