Reducción de riesgos y daños Guía para profesionales

Publicació per a professionals que intervenen en polítiques locals relacionades amb les drogues, per tal d’incorporar bones pràctiques.

En aquest cas es tracta dels abordatges adreçats a persones que consumeixen drogues -d’una manera moderada o freqüent- per tal de disminuir els riscos associats o minimitzar els danys quan n’hi ha.

La publicació forma part del projecte en xarxa URB-AL de cooperació internacional en polítiques públiques.

Població diana
Tècnics de drogodependències i de l’atenció sociosanitària