Què podem fer els serveis bàsics de atenció primària davant les drogodependències?

Aquesta és una guia de suport per a la intervenció en problemes d’alcohol i altres drogues, elaborada amb la col·laboració de professionals especialitzats en drogodependències i dels serveis socials.

El document tracta aspectes relacionats tant amb l’atenció directa com amb la prevenció comunitària. Incorpora, també, elements relacionats amb la reducció de riscos i suggereix abundants pautes d’actuació sobre temes diversos: com valorar el problema localment, com motivar per al canvi, com treballar amb la família, etc.

Aquesta guia va constituir la base documental d’una sèrie de recursos sobre el tema, realitzats en diferents comarques per mitjà de l’oferta de formació del Departament de Benestar Social.

Población diana
Professionals del serveis socials