El teu punt

Prevenció del consum drogues i altres conductes addictives, entre estudiants universitaris

EL TEU PUNT” és un programa universal de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives dirigit a estudiants universitaris. Finançat pel PNSD, les universitats poden adherir-se al programa mitjançant la signatura d’un conveni.

Consta d’un servei d’informació mitjançant una pàgina web (http://tupunto.org/) amb informació sobre conductes addictives, consultes, notícies, recursos preventius i un servei de consulta: infodrogas@tupunto.org, per poder oferir un assessorament personalitzat als usuaris i les usuàries del programa. A més, anualment se celebra un concurs de vídeos «Drogues, el teu punt de mira», en què estudiants universitaris elaboren vídeos amb continguts preventius que s’utilitzen per treballar la prevenció entre iguals.

Objectius

 

Promoure la reflexió sobre la representació social de l’ús drogues i altres conductes addictives.

Incorporar conductes d’autocontrol i de reducció de regs davant l’ús de drogues i altres conductes addictives.

Augmentar la percepció del risc associat a determinades conductes addictives

Comptar amb la participació dels universitaris a través de missatge entre iguals (concurs de videoclips, xarxes socials, etc.).

Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi, peer to peer  i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 18 anys.
Activitats / Continguts El programa EL TEU PUNT inclou tres seccions:

 • Servei d’informació sobre drogues i conductes addictives per a universitaris (web informatiu: www.tupunto.org) i servei de consulta en línia: infodrogas@tupunto.org).
 • Activitats de dinamització de prevenció de les conductes addictives entre iguals (concurs de videos, activitats participatives, Twitter i Facebook).
 • Orientacions en dispensació responsable de begudes alcohòliques.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Pàgina web www.tupunto.org.
 • Servei de consulta personalitzat per correu electrònic.
 • Punts de llibre amb l’expositor.
 • Cartells informatius.
 • Guia amb orientacions sobre dispensació responsable de begudes alcohòliques.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius universitaris.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.