ON-OFF

Descàrrega de materials


Una invitació a la reflexió sobre les pantalles i els seus aspectes positius i negatius

ON-OFF és un programa de promoció dels bons usos de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) i de prevenció dels problemes associats al seu mal ús. Té com a objectiu principal promoure un ús saludable de les pantalles reflexionant sobre els aspectes positius i negatius de l’ús d’aquestes.

ON-OFF està dissenyat al voltant d’una exposició de 10 plafons. Els plafons que configuren l’exposició proposen diferents reflexions i activitats que permeten treballar diferents qüestions relacionades amb les TIC incorporant, en tot moment, la perspectiva de gènere.

Les dinàmiques que es proposen requereixen una participació activa dels participants, amb la intenció de promoure pautes d’ús saludables de les TIC i una visió crítica sobre les relacions que estableixen amb elles.

Objectius

 

 • Promoure un ús saludable de les tecnologies destacant els avantatges que tenen aquestes i les alternatives d’oci incompatibles amb el seu ús inadequat o abusiu.
 • Augmentar la percepció de risc associat a l’ús abusiu o inadequat de les TIC (internet, videojocs, mòbil, etc.).
 • Augmentar la consciència sobre la importància de les qüestions relacionades amb la privacitat i les TIC.
 • Desenvolupar habilitats socials i habilitats personals per a limitar la vulnerabilitat davant els mals usos de les TIC.
 • Acompanyar als educadors i tècnics locals de prevenció en la realització d’activitats educatives amb adolescents per a promoure un ús saludable de les TIC i prevenir el seu mal ús i problemes associats.
Enfocament teòric
 • L’exposició s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi, teoria de l’aprenentatge social i teoria de les normes socials.
Població destinatària
 • Adolescents de 12 a 14 anys.
Continguts
 • Principals usos de les TIC.
 • Identitat digital.
 • Petjada digital.
 • Veracitat de la informació extreta a internet.
 • Potencialitats i riscos de l’ús de les TIC (videojocs, xarxes socials, missatgeria instantània, etc.).
 • Internet i estereotips de gènere.
 • Recomanacions per a fer un ús saludable de les TIC.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons de 85 × 200 cm (sistema roll-up).
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.