Sex o no sex


Descàrrega de materials


Salut sexual i habilitats personals

SEX O NO SEX és un programa universal d’educació afectivosexual i de prevenció de les infeccions de transmissió sexual –ITS– i el VIH/sida. Posa a l’abast dels professionals, que treballen amb adolescents i joves, elements informatius i educatius que, defugint de plantejaments moralistes, ajudin a orientar actituds i facilitar estratègies per a la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc.

SEX O NO SEX gira al voltant d’una exposició de 10 plafons que combina textos i fotografies. Alhora, compta amb una guia d’orientacions que facilita la visita guiada i proposa activitats pedagògiques per ajudar a la reflexió i l’anàlisi de situacions que poden viure els joves. Inclou també un fullet recordatori de la visita a l’exposició.

Per tal de fer-ho més motivador i profitós, l’exposició s’ha actualitzat a la versió SEX O NO SEX 2, que ofereix més heterogeneïtat, tot combinant panells informatius amb d’altres que inclouen components de reflexió al voltant de diferents aspectes sobre la sexualitat i l’afectivitat. S’ha utilitzat un enfocament basat en l’aprenentatge significatiu.

Objectius

 

 • Contribuir a promoure entre els adolescents i joves una consciència crítica davant les conductes sexuals de risc, i a generar un estat d’opinió favorable a la promoció d’hàbits saludables i a la salut.
 • Facilitar informació i sensibilitzar sobre els riscos i conseqüències de les ITS, inclòs el VIH/sida.
 • Reflexionar sobre les relacions i l’afectivitat.
 • Incrementar la percepció de vulnerabilitat associada a la pràctica de conductes sexuals de risc.
 • Millorar el repertori d’habilitats per adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 14 anys (preferentment entre 15 i 17 anys).
Activitats / Continguts El programa SEX O NO SEX inclou sis activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Taller Sex o no Sex. 60 minuts.
 • Aventures i desventures d’un preservatiu. 60 minuts.
 • Busquem company de pis. 60 minuts.
 • Tens un virus a l’ordinador! 60 minuts.
 • La bossa o la vida. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals de 85 × 200 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Fitxa individual de l’activitat.
 • Díptic recordatori del programa SEX O NO SEX.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en promoció de la salut i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.