Febre del divendres nit

Descàrrega de material


Conductes de risc i l’oci nocturn

FEBRE DEL DIVENDRES NIT és un programa universal de prevenció de conductes addictives dissenyat al voltant d’una exposició de 12 plafons que proposa als visitants participar en una sortida nocturna simulada, i ésser protagonistes de diversos jocs de rol que els enfronta a situacions en què són presents l’alcohol i altres drogues, la conducció de vehicles i les relacions sexuals.

El seu objectiu és promoure entre joves de 15 a 20 anys un procés de reflexió al voltant de diferents conductes de risc, per tal de fer-los més conscients de les seves actituds i conductes i d’afavorir la presa de decisions autònomes i responsables.

FEBRE DEL DIVENDRES NIT utilitza estratègies per treballar els determinants personals, pensades per emprar una metodologia interactiva i estructurada que inclou anàlisis de situacions en grup, discussió i debats estructurats, modelatge, jocs de rol, ús del feedback (retroalimentació), etc.

La millor manera d’utilitzar el programa és en el marc de grups organitzats, com ara centres educatius, casals de joves, punts d’informació juvenil i altres serveis dels àmbits de l’educació, la joventut, els serveis socials i la salut.

Objectius

 

 • Afavorir un procés de reflexió crítica sobre les actituds i conductes de risc relacionades amb el consum d’alcohol i altres drogues, la conducció de vehicles i la sexualitat.
 • Estimular l’adopció de conductes de disminució dels riscos.
 • Millorar la informació dels joves sobre l’alcohol i altres drogues, la conducció de vehicles i la sexualitat.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 15 anys (preferentment entre 15 i 18 anys).
Activitats / Continguts El programa FEBRE DEL DIVENDRES NIT inclou quatre  activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició, sortida nocturna virtual i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • La Glòria, a judici. 60 minuts.
 • Houston, tenim un problema! 60 minuts.
 • L’embaràs de la Maite. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals de 70 × 100 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Fitxa individual de joc.
 • Díptic recordatori del programa FEBRE DEL DIVENDRES NIT.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.