Sortim?

Descàrrega de materials


Consum d’alcohol i oci nocturn

SORTIM? (àmbit educatiu) és un programa de prevenció de les drogodependències dissenyat com a una eina per fomentar la reflexió entorn del consum d’alcohol des de diversos àmbits i espais juvenils, tant en el context escolar com comunitari.

L’exposició que proposa el programa s’orienta al treball amb joves consumidors o no d’alcohol, amb la finalitat de reflexionar sobre el consum i les conductes de risc relacionades amb aquesta substància, i aborda de manera respectuosa i crítica aspectes com la violència en l’oci nocturn.

Com a complement, el programa disposa d’una sèrie de postals amb elements reflexius per incidir en les creences, els coneixements i les actituds relacionades amb el consum d’alcohol.

Objectius

 

 • Millorar la informació dels i les joves en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar la percepció de risc associada al consum d’alcohol.
 • Analitzar críticament les actituds sexistes en el context d’oci nocturn.
 • Reflexionar sobre conductes de risc vinculades al consum d’alcohol.
 • Reduir els riscos associats al consum d’alcohol en l’oci nocturn.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 16 anys.
Activitats / Continguts El programa SORTIM? (àmbit educatiu) inclou:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals.
 • Postals recordatòries del programa SORTIM?
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.