Controles?

Prevenir el consum de drogues i els riscos associats al seu consum

CONTROLES? és un programa universal de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives de la Diputació de Barcelona gestionat per l’associació PDS. Forma part del conjunt de recursos de prevenció que s’ofereix als ajuntaments, i gira entorn d’una exposició sobre la prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives. Està adreçada a població adolescent, jove i a les seves famílies, i l’objectiu principal és evitar o retardar l’edat d’inici del consum de drogues.

Mitjançant la interacció i les noves tecnologies, adolescents, joves i famílies podran visitar els tres espais diferenciats que els proposen una reflexió crítica i constructiva entorn d’alguns dels elements relacionats amb les drogues i com prevenir-ne el consum.

De forma complementària a l’exposició, el programa CONTROLES? consta de diverses activitats de suport a la visita, que es realitzen posteriorment a l’aula, així com sessions formatives per a famílies i professionals (professionals sanitaris, tècnics d’ajuntaments, professionals del lleure, professors, etc.).

Aquest programa se sol·licita a través de la pàgina web de la Diputació de Barcelona: http://controles.diba.cat/

Objectius

 

 • Prevenir el consum de drogues i els riscos associats al seu consum.
 • Retardar l’edat d’inici del consum de drogues.
 • Fomentar una reflexió crítica i constructiva entorn del consum de drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en bases a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 12 anys (preferentment entre 12 i 17 anys).
Activitats / Continguts El programa CONTROLES inclou quatre  activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió dirigida a adolescents i joves. 90 minuts.
 • Tallers a l’aula dirigits a adolescents i joves estudiants. 60 minuts.
 • Sessions formatives dirigides a professionals. 120 minuts.
 • Sessions formatives dirigides a famílies. 120 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 3 mòduls circulars (un, dirigit a adolescents; un altre,  a joves; i un altre, a famílies).
 • 10 iPads.
 • 4 figures amb informació sobre el tabac, les begudes energètiques, l’alcohol i el cànnabis.
 • 1 televisor.
 • 1 pantalla interactiva.
 • Porta-targetes del centre SPOTT.
 • Guia per a famílies per prevenir el consum de drogues.
 • Guia d’activitats per a professionals.

Accessibles a la pàgina web: http://controles.diba.cat/

Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació. Màster en drogodependències.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.