Sota pressió


Descàrrega de material


Pressió de grup, tècniques de comunicació, consum de tabac/cànnabis i altres conductes addictives.

SOTA PRESSIÓ és un programa universal de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives dissenyat per facilitar el treball educatiu amb grups d’adolescents i joves al voltant de la pressió de grup, l’assertivitat i la presa de decisions. El treball educatiu d’aquests temes és important des d’un punt de vista preventiu atès que les pressions dels amics i companys són un dels factors sovint implicats en el consum de drogues i en altres conductes problemàtiques o de risc durant l’adolescència.

Aquest programa proposa diverses activitats que, partint de situacions properes a adolescents i joves, faciliten treballar alguns aspectes de la vida en grup. La finalitat és provocar la reflexió dels participants i les participants en relació amb la seva manera de prendre decisions dins dels grups d’iguals.

Les dinàmiques que es proposen reclamen una participació activa tant de la persona que dirigeix les activitats com de les persones assistents, amb la intenció de promoure que els adolescents i les adolescents prenguin les decisions importants de la seva vida amb responsabilitat, llibertat i autonomia.

Objectius

 

 • Comprendre el concepte de pressió de grup i mostrar com superar-lo fent ús de l’assertivitat i de diferents tècniques de comunicació.
 • Reflexionar sobre els processos de presa de decisions en situacions de grup i la seva influència en l’inici i el manteniment del consum de drogues.
 • Identificar diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals, i adonar-se de la manera en què les intencions individuals, explícites i implícites, poden afectar decisions del grup.
 • Reflexionar sobre qüestions com l’aprofitament del temps d’oci o el consum de drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 12 anys (preferentment entre 13 i 15 anys).
Activitats / Continguts El programa SOTA PRESSIÓ inclou cinc activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Anem de festa? 60 minuts.
 • Et pots quedar mirant? 60 minuts.
 • Anem de càmping! 60 minuts.
 • Sota Pressió, el joc. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals de 80 × 190 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Pàgina web (www.sotapressio.info).
 • Díptic recordatori del programa SOTA PRESSIÓ.
 • Joc de cartes.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.