Transparència

Estatuts Estatuts
Organigrama Organigrama PDS_cat

Junta directiva 2021

Pressupostos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Memòries 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Comptes 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Auditories ↗

Solvència tècnica 2018, 2019 i 2020

Certificats Gencat Dept Salut Subvecions Drogues 2018-2020
Certificat Govern Andorra 2018-2020
Certificado Ministerio de Sanidad Subvención PGE 2018
Certificado Ministerio de Sanidad Subvención PGE 2019
Certificado Ministerio de Sanidad Subvención FONDO 2018
Certificado Ministerio de Sanidad Subvención FONDO 2019
Certificat Gencat Salut Tabac 2018-2020
Certificat Gencat Salut Subvenció SIDA 2018-2020
Certificat FIIAPP 2017-2020
Certificat CAS Garrotxa 2018-2020
Certificat Ajuntament de Sitges 2018-2020
Certificado Junta Castilla y León 2019-2020
Certificat DTASF 2018-2019
Certificat DIBA Controles 2017-2018
Certificat DIBA Controles 2019
Certificat DIBA Controles 2020
Certificat DIBA Controles 2021 Parcial
Certificat Consell Comarcal Alt Empordà 2017-2021
Certificat Ajuntament de Terrassa 2018
Certificat Ajuntament de Canovelles 2018
Certificat Ajuntament de Canovelles 2019

Protocols interns
Protocol de Mesures per prevenir, evitar i erradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
Pla per garantir la igualtat d’oportunitats, la no-discriminació i defensa dels drets de les persones LGTBI en l’àmbit laboral.
Mesures de conciliació corresponsable del temps laboral, personal i familiar de les persones treballadores a l’associació.