Cànnabis, com ho vius?

Descàrrega de materials


Cànnabis, anàlisi crítica i actituds

CÀNNABIS, COM HO VIUS? és un programa universal de prevenció de les drogodependències que té com a objectiu informar sobre les conseqüències de l’ús del cànnabis. Conté una exposició en format còmic per tal de potenciar la reflexió a partir de situacions properes als destinataris. L’exposició es complementa amb un tríptic informatiu per als visitants, que serveix de recordatori i aprofundeix sobre els continguts de l’exposició i hi aporta més informació.

CÀNNABIS, COM HO VIUS? incorpora també una guia que pretén ser una eina per treballar, des de diferents àmbits i espais juvenils, temes d’informació, tòpics, dubtes, etc., relacionats amb la temàtica. Es tracta de crear, a partir de la visita a l’exposició, un espai de debat i discussió que fomenti la reflexió i l’anàlisi de les situacions que viuen els joves en relació amb el consum de cànnabis.

Aquest programa pretén posar a l’abast d’adolescents i joves elements informatius i educatius que, defugint d’enfocaments moralistes o basats en el «NO», ajudin a orientar actituds i conductes, i a qüestionar críticament els aspectes de la representació social del consum de cànnabis, que no es corresponen amb un plantejament objectiu.

Objectius

 

 • Informar sobre el cànnabis: efectes, riscos i aspectes relacionats.
 • Treballar possibles situacions relacionades amb la substància que es poden trobar els joves.
 • Identificar i analitzar críticament els principals factors que influeixen en les decisions dels joves de fumar porros.
 • Potenciar la capacitat crítica i afavorir la presa de decisions autònomes i individuals.
 • Trencar amb tòpics i creences errònies sobre el cànnabis.
 • Analitzar i reflexionar sobre la publicitat i les tècniques de màrqueting sobre aquesta substància.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 14 anys (preferentment entre 14 i 17 anys).
Activitats / Continguts El programa CÀNNABIS, COM HO VIUS? inclou quatre  activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues  per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • I jo, què faig? 60 minuts.
 • De tòpics i altres contes. 60 minuts.
 • El ramat d’ovelles. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals de 70 × 100 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Díptic recordatori del programa CÀNNABIS, COM HO VIUS?
 • Tríptic amb informació sobre els riscos del consum de cànnabis.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.