Coca. Què?

Descàrrega de materials


Cocaïna, actituds i societat

COCA. QUÈ? és un programa universal i selectiu de prevenció de les drogodependències adreçat als joves de més de 16 anys que constitueix una proposta preventiva sobre el consum de cocaïna.

El programa està dissenyat al voltant d’una exposició que consta de 10 plafons que tracten alguns dels principals riscos del consum de cocaïna, alhora que busquen fomentar entre els visitants una actitud crítica envers el seu consum i les conseqüències que sovint se’n deriven. També tracten sobre les condicions de producció i distribució de la cocaïna, qüestionen la suposada «normalitat» del seu consum, promouen l’autonomia personal en la presa de decisions, adverteixen sobre el risc de dependència i altres problemes (inclòs el risc d’accidents), i informen sobre les vies d’accés als serveis d’atenció per a aquelles persones que ho necessitin.

Com a contraposició, l’exposició planteja paral·lelismes entre aspectes relacionats amb la cocaïna i situacions quotidianes que no tenen a veure amb l’ús de drogues. D’aquesta manera l’anàlisi crítica de qüestions relacionades amb la cocaïna i altres drogues es pot aplicar a altres temes, i a l’inrevés.

Objectius

 

 • Facilitar informació i sensibilitzar sobre els principals riscos del consum de cocaïna.
 • Promoure entre els joves l’esperit crític davant les condicions de producció i distribució de la cocaïna.
 • Millorar el repertori d’habilitats per adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 16 anys (més de 18 anys per la cinquena activitat).
Activitats / Continguts El programa COCA. QUÈ? inclou  cinc activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues  per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Jo també en vull. 60 minuts.
 • De veritat que no! 60 minuts.
 • El que jo faci no és cosa teva. 60 minuts.
 • Segur que la provaré! 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals.
 • Guia d’activitats.
 • Díptic recordatori del programa COCA. QUÈ?
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.