De igual a igual

Prevenció del consum drogues i altres conductes addictives, entre estudiants universitaris

DE IGUAL A IGUAL es una guia didàctica que ofereix eines per treballar amb joves la prevenció de l’ús de drogues i altres conductes addictives a partir dels vídeos guanyadors del concurs organitzat pel programa «El teu punt». Els vídeos han estat realitzats per estudiants d’universitats de tot l’Estat.

El programa pretén, a partir de l’anàlisi del treball dels continguts dels videos guanyadors, augmentar les habilitats personals de resistència a l’oferta de drogues i als determinants d’aquests comportaments problemàtics, generar conductes d’autocontrol i de reducció de riscos cap al consum.

Objectius

 

 • Valorar el treball de les persones participants en general i les guanyadores del concurs en particular com a eina d’educació entre iguals en l’àmbit de les drogues.
 • Reflexionar sobre les drogues i els riscos que comporten, i adoptar conductes saludables a partir del treball amb els vídeos guanyadors del concurs.
 • Analitzar aquestes creacions i motivar-se per a la creació de noves propostes preventives 2.0 que utilitzin una metodologia d’educació entre iguals.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi, “peer to peer” i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 16 anys (preferentment entre 16 i 18 anys).
Activitats / Continguts El programa DE IGUAL A IGUAL inclou 26 vídeos.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Clipmetratges guanyadors del concurs «Drogas: tu punto de mira» disponibles a Youtube i/o Vimeo.
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb el treball grupal amb persones joves.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.