Dédalo, prevenció familiar selectiva del consum de drogues

Habilitats educatives, habilitats personals valors i creences

DÉDALO és un programa familiar de prevenció selectiva de les drogodependències centrat en l’entrenament d’habilitats educatives dels pares i les mares i en el treball de valors, creences i habilitats personals i socials dels fills i filles.

En l’entorn familiar s’acumulen nombrosos factors de risc i protecció, i per això, s’ha convertit en un àmbit d’intervenció prioritari per a la prevenció. Hi ha proves suficients que demostren que la família juga un paper rellevant en la prevenció de les drogodependències. El programa DÉDALO està orientat cap a la minimització dels factors de risc i l’enfortiment dels factors de protecció familiar.

El DÉDALO es duu a terme al llarg de 20 sessions on s’utilitza una metodologia experiencial que facilita que les famílies protagonitzin el seu procés de canvi. En les sessions es combinen explicacions breus, pràctica d’habilitats, suport i reforçament grupal i tasques per a casa.

Objectius

 

 • Modificar els factors de risc i els factors de protecció mitjançant la millora de les  habilitats educatives dels pares i les mares, l’enfortiment de vincles afectius i la clarificació de la posició familiar en relació amb el consum de drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991).
Població destinatària
 • Famílies amb fills i filles preadolescents, entre 9 i 13 anys.
Activitats / Continguts El programa DÉDALO consta de 20 sessions, que es desenvolupen al llarg de 13 setmanes:

 • 10 sessions d’intervenció grupal amb mares i pares. 90 minuts.
 • 6 sessions d’intervenció grupal amb fills i filles. 90 minuts.
 • 4 sessions conjuntes entre pares, mares i fills i filles. 90 minuts

El contingut de les sessions se centra en les habilitats següents:

 • Definició d’objectius de canvi de conducta.
 • Habilitats de comunicació.
 • Maneig d’emocions i millora de les relacions familiars.
 • Normes i límits.
 • Supervisió, sancions i vinculació familiar.
 • Informació, creences normatives i posició familiar davant les drogues.
 • Resolució de problemes.
 • Oci i temps lliure.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Manual del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.