(Des)connect@ts/des

 

Descàrrega de materials


Pantalles, pantalles, pantalles… Com les utilitzem?

(DES)CONNECTAT@S/DES és un programa de promoció dels bons usos de les tecnologies de la relació, la informació i la comunicació (TRIC) i de prevenció dels problemes associats als usos de risc.

Consta d’una exposició digital formada per deu panells que incorporen elements interactius, així com de la present guia d’activitats, adreçades al treball amb grups d’adolescents de 10 a 12 anys aproximadament, per tal de reflexionar sobre diferents aspectes relacionats amb l’ús de les TRIC. El plantejament i els continguts s’han elaborat amb perspectiva de gènere atenent els diferents usos de les TRIC que fan els i les adolescents.

Objectius

 

 • Promoure uns usos saludables de les tecnologies destacant els avantatges que tenen aquestes.
 • Augmentar la percepció de risc associat a l’ús abusiu o inadequat de les TIC (internet, videojocs, mòbil, etc.).
 • Desenvolupar habilitats socials i habilitats personals per a limitar la vulnerabilitat davant els mals usos de les TRIC.
 • Facilitar a professionals de l’educació i de la prevenció de les addiccions, la realització d’activitats educatives amb adolescents per promoure usos saludables de les TRIC i prevenir els problemes associats a aquest.
Enfocament teòric
 • L’exposició s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi, teoria de l’aprenentatge social i teoria de les normes socials.
Població destinatària
 • Adolescents de 10 a 12 anys.
Activitats
 • Activitat 1: Visita guiada a l’exposició (DES)CONNECTAT@S / DES.
 • Activitat 2: Pantalles assertives.
 • Activitat 3: Posa’t al meu lloc.
 • Activitat 4: Desafiaments (o challenges) saludables.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició virtual formada per 10 panells.
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de conductes addictives i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius de Primària o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.