Drogues, com ho veus?

Alcohol, tabac, cànnabis i anàlisi crítica

DROGUES, COM HO VEUS? és un programa de prevenció universal de les drogodependències dissenyat per establir un procés de reflexió crítica sobre el consum de drogues i els seus riscos.

Els darrers anys s’han produït canvis importants en els patrons de consum de drogues. A Catalunya, l’alcohol, el tabac i el cànnabis són les drogues més consumides entre adolescents i joves, i si bé molts i moltes en fan un consum esporàdic, n’hi ha que adopten un patró de consum abusiu, que està darrere de molts accidents i de moltes baralles, agressions i altres problemes.

DROGUES, COM HO VEUS? es compon d’una sèrie d’activitats que, de forma dinàmica i participativa, mostren com fer front d’una manera responsable als riscos associats al consum de drogues i ofereix una informació completa i objectiva que permeti als i les joves plantejar les seves pròpies alternatives a aquest consum.

Objectius

 

 • Evitar o retardar l’inici del consum de drogues.
 • Afavorir un procés de reflexió crítica sobre el consum de drogues.
 • Reforçar positivament l’opció dels joves no consumidors.
 • Augmentar la percepció de risc associada al seu consum.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 15 anys (preferentment entre 15 i 18 anys).
Activitats / Continguts El programa DROGUES, COM HO VEUS? inclou sis activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, quatre per grup:

 • TriviDrogues: qüestionari sobre el consum de drogues i els seus riscos. 30 minuts.
 • La Pregunta: espai per respondre dubtes i qüestions. 30 minuts.
 • 1, 2, 3, ja!: enumeració d’aspectes relacionats amb el consum de drogues. 30 minuts.
 • Ho B/Veuràs?: anàlisi d’anuncis de televisió, premsa i Internet sobre consum de drogues. 30 minuts.
 • Què fem?: dinàmica sobre la presa de decisions. 30 minuts.
 • El debat: conclusions del debat, aclariment de dubtes i recompte de punts. 30 minuts.
ghFormat d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Protocol de les activitats.
 • Presentació didàctica DROGUES, COM HO VEUS?
 • Fitxa individual de joc.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.