Drogues? Educar per prevenir

Descàrrega de materials


Drogues, habilitats educatives i posicionament

DROGUES? EDUCAR PER PREVENIR és un programa familiar de prevenció universal de les drogodependències amb idees per reflexionar sobre la manera d’educar els fills i filles i evitar que tinguin problemes amb les drogues.

El programa gira al voltant d’una exposició que facilita l’anàlisi, la valoració i el propòsit de canvi, si escau, en relació amb les pautes educatives que empren els pares i les mares amb els seus fills i filles. Els plafons tracten sobre els aspectes educatius que són rellevants per prevenir el consum de tabac, alcohol i altres drogues.

L’exposició es complementa amb una guia que aporta orientacions per promoure i organitzar activitats complementàries a la visita de l’exposició.

El programa pot ser utilitzat com a eina per a la captació de famílies per a la realització d’un programa de prevenció familiar més ampli, com poden ser MONEO, PROTEGO o DÉDALO.

Objectius

 

 • Millorar  la informació sobre drogues  dels pares i mares.
 • Millorar  les habilitats educatives dels pares.
 • Clarificar  la posició de la família en relació amb el consum de drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991), el model ecològic social de promoció de la salut (McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz, 1988), el model evolutiu del desenvolupament de les conductes problemàtiques a la infància (Conduct Problems Prevention Research Group, 1992) i el model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996).
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents i adolescents, entre 12 i 16 anys.
Activitats / Continguts El programa DROGUES? EDUCAR PER PREVENIR consta de tres activitats:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió amb professionals. 60 minuts.
 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió sense professionals. 60 minuts.
 • Taller de resolució de situacions conflictives. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals.
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.