Drogues... I què?

Descàrrega de materials


Drogues, societat i anàlisi crítica

DROGUES… I QUÈ? és un programa universal i selectiu de prevenció de les drogodependències que constitueix una proposta preventiva sobre el consum de diferents drogues adreçada als joves de més de 16 anys. Es pot utilitzar tant en contextos educatius formals (batxillerat, cicles formatius, i fins i tot en l’àmbit universitari) com informals (entitats i equipaments juvenils).

L’exposició consta de 10 plafons que alerten sobre alguns dels principals riscos del consum de cocaïna, alcohol, cànnabis, etc., alhora que busquen fomentar entre els visitants una actitud crítica envers el seu consum i les actituds que sovint l’envolten. També tracten sobre les condicions de producció i distribució, qüestionen la suposada «normalitat» del consum, promouen l’autonomia personal en la presa de decisions, adverteixen sobre el risc de dependència i d’altres problemes (inclòs el risc d’accidents), i informen sobre les vies d’accés als serveis d’atenció per a les persones que ho necessitin.

Com a contraposició, l’exposició planteja paral·lelismes entre aspectes relacionats amb les drogues i situacions quotidianes que no tenen a veure amb l’ús de drogues. D’aquesta manera l’anàlisi crítica de qüestions relacionades amb la cocaïna i altres drogues es pot aplicar a altres temes, i a l’inrevés.

El programa DROGUES… I QUÈ? és una reformulació del programa Coca, què?

Objectius

 

 • Facilitar informació i sensibilitzar sobre els principals riscos del consum de drogues.
 • Promoure entre els joves l’esperit crític davant les condicions de producció i distribució de les drogues.
 • Millorar el repertori d’habilitats per adoptar comportaments adequats davant de situacions de risc.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 16 anys (més de 18 anys per a la cinquena activitat).
Activitats / Continguts El programa DROGUES… I QUÈ? inclou cinc activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Jo també en vull. 60 minuts.
 • De veritat que no! 60 minuts.
 • El que jo faci no és cosa teva. 60 minuts.
 • Segur que la provaré! 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals.
 • Guia d’activitats.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.