Entre nosaltres. Els adults, l'alcohol i altres drogues

Descàrrega de materials


Drogues, riscos i serveis

ENTRE NOSALTRES. ELS ADULTS, L’ALCOHOL I ALTRES DROGUES és un programa universal de prevenció comunitària i de reducció de riscos del consum de drogues, dirigida a la població adulta.

Els programes de prevenció de les drogodependències adreçats a la població adulta solen ser minoritaris. Tanmateix, les persones adultes també estan exposades a situacions de vulnerabilitat davant el consum o els problemes associats a l’ús de drogues. Bé perquè poden viure esdeveniments vitals estressants (atur, separació, mort, malaltia, etc.), bé perquè la percepció de risc d’algunes conductes és baixa, etc.

El programa disposa d’una exposició que permet reflexionar sobre l’ús de drogues al voltant de situacions molt quotidianes, com ara l’excés de confiança o l’automedicació, entre d’altres. També inclou informació per ajudar a valorar el propi consum en relació amb l’abús i la dependència, i sobre recursos on es pot acudir si es pensa que es podria tenir un problema amb l’alcohol o una altra droga.

Objectius

 

 • Facilitar informació i sensibilitzar sobre els principals riscos del consum de drogues (principalment: alcohol, cànnabis, cocaïna i psicofàrmacs).
 • Informar sobre els serveis d’atenció a persones amb problemes relacionats amb les drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model  transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Població adulta.
Activitats / Continguts El programa ENTRE NOSALTRES inclou quatre activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dos per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Cinefòrum. 60 minuts.
 • Cerca d’informació a Internet. 60 minuts.
 • Conferència, taula rodona o fòrum. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals de 100 × 200 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Díptic recordatori del programa «Entre nosaltres».
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb població adulta, i treball comunitari.
 • Professionals sanitaris.
Àmbits d’aplicació
 • Comunitari: centres de formació d’adults, centres de salut, espais comunitaris, centres cívics, biblioteques, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.