Fem pinya escolar!

Hàbits saludables i tabac

FEM PINYA ESCOLAR! és un programa universal de prevenció de conductes addictives dirigit a alumnes de cicle superior d’educació primària.

Té com a finalitat acompanyar nens i nenes en el procés de transició de l’educació primària a l’educació secundària obligatòria, promoure hàbits favorables a la salut i retardar l’inici del consum de tabac.

El programa conté accions educatives i participatives a l’entorn de problemes socials i de salut. FEM PINYA ESCOLAR! utilitza vídeos, debats, discussions en grup, jocs de rol i altres dinàmiques de grup per facilitar la motivació de l’alumnat en l’adquisició d’hàbits saludables i plantejar de forma lúdica i atractiva els continguts.

Objectius

 

 • Acompanyar nens i nenes en el procés de transició de l’educació primària a la secundària obligatòria.
 • Promoure i reforçar actituds contràries al consum de drogues.
 • Aprendre a identificar la pressió de grup i prendre consciència de la seva capacitat per incidir sobre la conducta.
 • Adquirir i practicar habilitats mínimes per afrontar les pressions.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat  en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Nens i nenes a partir d’11 anys (preferentment entre 11 i 12 anys).
Activitats / Continguts El programa FEM PINYA ESCOLAR! inclou quatre activitats:

 • Activitat 1: Joc de rol, resistència a la pressió de grup. 30 minuts.
 • Activitat 2: I tu, què faries? Informació sobre tabac, begudes estimulants i presa de decisions. 30 minuts.
 • Activitat 3: Els adjectius en colors. Autoestima. 30 minuts.
 • Activitat 4: Què n’espero de l’institut? 30 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Protocol de les activitats.
 • Presentació Fem Pinya Escolar.
 • Fitxa d’activitats Fem Pinya Escolar.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb infants i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius de primària.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.