Formació per a l'aplicació de programes de PDS de prevenció i/o promoció de la salut

L’Associació PDS disposa d’un ampli ventall de programes de prevenció de conductes addictives i promoció de la salut. Els programes acostumen a acompanyar-se d’una guia o manual d’aplicació. Però, per aplicar-los adequadament és molt recomanable formar-se i rebre assessorament per part de l’equip que l’ha dissenyat.

La formació de professionals per a l’aplicació d’intervencions és una eina bàsica per garantir-ne la fidelitat, assegurar-se dels elements del programa que són necessaris per assolir els objectius i saber quins altres elements es poden adaptar a cada territori, llengua o cultura, per incrementar la capacitat professional per aplicar-les i per contribuir a la seva sostenibilitat.

L’equip de professionals de l’Associació PDS formen, acompanyen i assessoren en l’aplicació de les intervencions i programes de l’entitat.

Objectius

 

 • Proporcionar coneixements teòrics i estratègies pràctiques per capacitar equips de professionals en l’aplicació d’un programa.
 • Facilitar la posada en pràctica del programa.
Enfocament teòric
 • La formació es dissenya d’acord amb els estàndards professionals per a l’exercici d’intervencions de prevenció i/o promoció de la salut (IUHPE, 2016) i amb l’aprenentatge pràctic dels enfocaments teòrics dels diferents programes.
Població destinatària
 • Professionals que apliquen intervencions o programes de prevenció o de promoció de la salut.
Activitats / Continguts El format general de les formacions que realitza PDS és el següent:

 • Part teòrica: es transmeten continguts rellevants relatius a la temàtica d’interès orientats a incrementar coneixements, clarificar falses creences i canviar actituds favorables a l’aplicació del programa.
 • Part pràctica: es treballen habilitats generals (planificació, avaluació, comunicació, etc.) i específiques (determinants psicosocials que es treballen en el programa).

La metodologia combina les dues parts. Però el pes relatiu de totes dues és diferent, la teòrica n’acostuma a tenir un 30 % i la pràctica, un 70 %. En la formació s’utilitzen estratègies formatives com l’exposició, el modelatge i la pràctica guiada mitjançant tallers d’habilitats, activitats de resolució de problemes, entre d’altres.

La durada s’adapta als objectius formatius.

Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Dossier amb presentacions de la formació.
 • Documents oficials del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció i promoció de la salut amb experiència en formació de professionals i en intervencions preventives o de promoció de la salut, i amb expertesa en l’ús del programa o la intervenció objecte de la formació.
Àmbits d’aplicació
 • Administracions públiques, entitats privades, centres educatius, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: satisfacció.