Homo transitus

Descàrrega de materials


Alcohol, cànnabis i conducció

HOMO TRANSITUS és un programa universal de prevenció de les drogodependències orientat a sensibilitzar els joves i les joves, principalment d’entre 16 i 21 anys, sobre la importància dels factors humans en la conducció de vehicles, l’accidentalitat en el trànsit i la possibilitat d’adoptar mesures preventives per evitar accidents.

Consta d’una exposició formada per 12 plafons a més d’una guia que proposa diferents activitats pensades per treballar en grup que poden servir per complementar la visita a l’exposició.

L’exposició empra un llenguatge nou per tractar el tema dels accidents de trànsit i convidar a la reflexió. Així, s’han deixat de banda icones convencionals, com ara ambulàncies, cascs, rodes, ampolles, etc., i s’ha recorregut al món animal per remarcar els components racionals i també, massa sovint, irracionals que estan presents en les situacions relacionades amb el trànsit i la conducció.

En síntesi, HOMO TRANSITUS posa a l’abast de mediadors i d’entitats que treballen amb joves un material i una metodologia activa de treball que permet suggerir i propiciar elements de reflexió al voltant de la conducció, els accidents de trànsit i les mesures per evitar-los.

Objectius

 

 • Afavorir la presa de consciència sobre la importància de la conducta humana com a factor causal dels accidents de trànsit.
 • Propiciar l’adopció d’actituds i conductes que afavoreixin la seguretat en el trànsit i que contribueixin a reduir el risc d’accidents.
 • Promoure el compliment de les normes de circulació.
 • Millorar la informació sobre determinats factors implicats en el risc de provocar accidents de trànsit.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 15 anys (preferentment entre 15 i 18 anys).
Activitats / Continguts El programa HOMO TRANSITUS inclou quatre activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició, sortida nocturna virtual i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • De pressa, de pressa. 60 minuts.
 • Alcohol, rock & road. 60 minuts.
 • Tics i tocs. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals de 80 × 200 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Díptic recordatori del programa HOMO TRANSITUS.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.