Jo soc RAR

Descàrrega de materials


Valors i habilitats personals

JO SOC RAR és un programa universal de prevenció de conductes addictives  dissenyat per facilitar el desenvolupament d’una acció educativa al voltant de la convivència i dels valors socials. El títol d’aquesta proposta cerca un apropament al món adolescent, fent ús d’una expressió que fa referència a una vivència molt pròpia d’aquesta etapa de la vida: el fet de sentir-se rars i rares pels canvis físics i psicològics i per la cerca d’una identitat nova que marqui l’abandonament de la infància. Alhora, l’expressió RAR vol evocar tres conceptes clau en la transició de l’adolescent a l’adult: responsabilitat, autonomia i respecte.

JO SOC RAR està dissenyat al voltant d’una exposició de 12 plafons. Els plafons que configuren l’exposició fan ús d’una estètica propera a la de les cartes dels jocs de rol, amb personatges fantàstics (basats en suposats habitants de diferents astres del sistema solar), com una estratègia d’apropament i sorpresa adreçada a captar l’interès de la població destinatària i generar una actitud de curiositat que faciliti l’acció educativa.

JO SOC RAR proposa una metodologia activa i participativa per treballar amb adolescents la presa de consciència sobre el sentit i la importància dels valors socials, i per reflexionar sobre les implicacions que se’n deriven per a un mateix, per als altres i per a la societat.

Objectius

 

 • Facilitar el desenvolupament d’una activitat educativa que estimuli una anàlisi crítica de les actituds i conductes personals i de grup relacionades amb els valors socials i la convivència.
 • Estimular la reflexió al voltant dels valors socials i de la seva implicació en relació amb un mateix, els altres i la societat.
 • Promoure entre els adolescents una presa de consciència sobre el sentit i la importància dels valors socials.
 • Afavorir la realització d’activitats (debats, xerrades, col·loquis, etc.) adreçades a adolescents i joves relacionades amb els drets i les obligacions, el respecte, la convivència, la solidaritat, etc.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 12 anys (preferentment entre 12 i 14 anys).
Activitats / Continguts El programa JO SOC RAR inclou cinc activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • El balcó. 60 minuts.
 • L’animal més fort. 60 minuts.
 • L’os i el guardià. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 12 plafons verticals de 70 × 100 cm.
 • Guia d’activitats.
 • Díptic recordatori del programa JO SOC RAR.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.