Moneo pantalles, programa familiar d'entrenament en habilitats educatives per promoure els bons usos de les TIC

TIC, habilitats educatives i posicionament

MONEO PANTALLES és un programa familiar de promoció dels bons usos de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i prevenció d’addiccions centrat en l’entrenament d’habilitats educatives de pares i mares.

Alguns dels principals factors de risc i factors de protecció per a l’ús abusiu de les pantalles i altres conductes problemàtiques en la infància i adolescència es troben en l’entorn familiar. Aquest és el punt de partida del programa, que pretén enfortir l’entorn familiar millorant les competències educatives de les famílies. L’evidència científica ha posat de manifest que els programes familiars basats en l’entrenament de les habilitats parentals es troben entre els més eficaços per promoure la salut dels fills i filles i evitar altres conductes de risc.

MONEO PANTALLES es duu a terme en 3 sessions formatives i d’entrenament d’habilitats on s’utilitza una metodologia dinàmica. Es combinen breus explicacions, modelatge, discussions en grup, anàlisi de situacions, pràctica d’habilitats i suport i reforçament grupal.

Objectius

 

 • Modificar els factors de risc i els factors de protecció mitjançant l’augment dels coneixements sobre les TIC per part de les famílies, la millora de les seves habilitats educatives i la clarificació de la posició familiar en relació amb l’ús de les TIC.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991).
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents, entre 8 i 14 anys.
Activitats / Continguts El programa MONEO PANTALLES consta de 3 sessions, que es desenvolupen al llarg de tres setmanes:

 • S1. Comunicació familiar. 120 minuts.
 • S2. Normes i límits. 120 minuts.
 • S3. Posició familiar sobre les TIC. 120 minuts.

Durant les sessions es combina l’entrenament d’habilitats educatives amb els continguts sobre l’ús de les TIC. Continguts:

 • Ús adequat i crític.
 • Prevenció dels usos problemàtics.
 • E-relacions, consumisme, efectes en el medi ambient, relacions Nord-Sud, etc.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Protocol del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències, promoció de la salut i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres educatius, associacions de pares i mares, centres i equipaments de serveis socials, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.