Moneo, programa d'entrenament familiar de prevenció de les drogodependències i altres conductes addictives

Drogues, pantalles, habilitats educatives i posicionament

MONEO és un programa familiar de prevenció universal de conductes addictives centrat en l’entrenament d’habilitats educatives dels pares i les mares.

Alguns dels principals factors de risc i factors de protecció per al consum de drogues, l’ús abusiu de les pantalles i altres conductes problemàtiques en la infància i adolescència es troben en l’entorn familiar. Aquest és el punt de partida del programa, que pretén enfortir l’entorn familiar millorant les competències educatives de les famílies. L’evidència científica ha posat de manifest que els programes familiars basats en l’entrenament d’habilitats parentals es troben entre els els més eficaços per prevenir les drogodependències i altres conductes de risc.

MONEO es duu a terme en quatre sessions formatives i d’entrenament d’habilitats on s’utilitza una metodologia dinàmica. Es combinen explicacions breus, modelatge, discussions en grup, anàlisi de situacions, pràctica d’habilitats i suport i reforçament grupal.

Objectius

 

 • Modificar els factors de risc i els factors de protecció mitjançant l’augment dels coneixements sobre drogues per part de les famílies, la millora de les seves habilitats educatives i la clarificació de la posició familiar en relació amb el consum de drogues.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991).
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents, entre 9 i 13 anys.
Activitats / Continguts El programa MONEO consta de quatre sessions, que es proposa realitzar al llarg de quatre setmanes:

 • S1. Informació sobre drogues. 120 minuts.
 • S2. Comunicació familiar. 120 minuts.
 • S3. Normes i límits. 120 minuts.
 • S4. Posició familiar sobre drogues. 120 minuts.

En l’aplicació actual del programa MONEO, durant les sessions es combinen continguts d’ús de les pantalles i les aplicacions 2.0 (o tecnologies d’entreteniment, informació i comunicació). Continguts:

 • Ús adequat i crític.
 • Prevenció dels usos problemàtics.
 • Posició familiar sobre les pautes d’ús.
 • E-relacions, consumisme, efectes en el medi ambient, relacions Nord-Sud, etc.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Manual del programa.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres educatius, associacions de pares i mares, centres i equipaments de serveis socials, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.