Protego versió 2, entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per a mares i pares

Entrenament en parentalitat positiva i habilitats educatives per a mares i pares

PROTEGO és un programa de prevenció selectiva dirigit a pares i mares amb fills preadolescents (entre 9 i 13 anys d’edat aproximadament), amb presència de factors de risc en els pares o en els fills.

PROTEGO es dirigeix a millorar les habilitats educatives parentals que tenen relació amb el posterior ús de drogues i altres conductes problemàtiques per part dels fills: comunicació, reducció dels conflictes familiars, establiment de normes i límits, supervisió de la conducta dels fills, enfortiment dels vincles afectius entre pares i fills, i clarificació de la posició de la familiar davant el consum de drogues i altres conductes problemàtiques i la seva comunicació als fills.

La primera edició de PROTEGO la va desenvolupar l’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social l’any 2001 en versió catalana i l’any 2004 en versió castellana. D’aleshores ençà, ha anat incrementant la seva cobertura nacional i internacional, amb adaptacions per a altres països, i ha servit de base per al disseny d’altres programes. Actualment forma part de la base de dades de bones pràctiques europees (EDDRA) i del registre online d’intervencions basades en l’evidencia (Xchange) de l’Observatori Europeu de les Drogues. Entre 2014 i 2016 ha estat avaluat amb la col·laboració de diferents organitzacions públiques i privades d’Andalusia, Catalunya, Madrid i València, mostrant la seva eficàcia per millorar les habilitats parentals.

La present edició de l’any 2017 (PROTEGO Versió 2) és una versió revisada de l’edició original, i incorpora millores derivades de la seva avaluació.

Objectius

 

  • Promoure la parentalitat positiva en els pares i les mares amb fills i filles preadolescents i la millora de les habilitats educatives: comunicació, establiment de normes i límits, supervisió, enfortiment dels vincles familiars, clarificació de la posició familiar respecte a les conductes problemàtiques i de risc.
Enfocament teòric
  • El programa s’ha dissenyat en base a el model d’ecologia social (Kumpfer i Turner, 1990, 1991), el model ecològic social de promoció de la salut (McLeroy, Bibeau, Steckler i Glanz, 1988), el model evolutiu del desenvolupament de les conductes problemàtiques a la infància (Conduct Problems Prevention Research Group, 1992) i el model de desenvolupament social (Catalano i Hawkins, 1996).
Població destinatària
  • Mares i pares amb fills i filles preadolescents, entre 9 i 13 anys amb risc en els pares o les mares (ex.: poques habilitats educatives i de gestió familiar) o en els fills o les filles (problemes d’adaptació i rendiment escolar o problemes de conducta).

Descàrrega del manual Programa PROTEGO VERSION 2 (2017) (pdf) (en castellà)

Descarrega resum de l’avaluació Informe i resultats de l’avaluació de PROTEGO (pdf)

Descarrega la guia de reforç per a pares/mares Guia Practicando en familia (PROTEGO) (pdf) (en castellà)