Que no s'ho empassin tot!

Alcohol, binge drinking, conseqüències i anàlisi crítica

Programa familiar de prevenció universal conductes addictives, dissenyat com a una eina per fomentar la reflexió entorn del consum d’alcohol, amb orientacions per a pares i mares amb fills i filles menors d’edat.

La guia informativa Que no s’ho empassin tot! s’adreça a pares i mares, i s’acompanya d’una xerrada de suport del programa «T’ho empasses tot?» per tal de facilitar orientacions educatives sobre l’alcohol amb els fills i filles menors d’edat. D’aquesta manera es pretén complementar des de la família el treball realitzat en la mateixa direcció per altres instàncies socials, a nivell escolar i comunitari.

El desenvolupament dels continguts de la guia i el taller ha comptat amb la participació de diferents organitzacions implicades en el programa. Això ha permès unificar criteris per afavorir des de casa i en sinergia amb l’escola i altres recursos comunitaris, una educació millor sobre l’alcohol en menors, que contribueixi si més no, a retardar-ne l’edat d’inici del consum.

Objectius

 

 • Millorar la informació de les famílies dels adolescents en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar la percepció de risc en relació amb el consum d’alcohol.
 • Analitzar i desmuntar tòpics i creences errònies en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar el grau de consciència sobre les conseqüències negatives del “binge drinking” o episodis de consum intensiu d’alcohol.
 • Reflexionar sobre el posicionament familiar al voltant del consum d’alcohol en els fills i filles.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a  models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents i adolescents, d’entre 12 i 16 anys.
Activitats / Continguts El programa QUE NO S’HO EMPASSIN TOT! inclou dues activitats:

 • Revisió dels continguts de la guia Que no s’ho empassin tot!. 60 minuts:
  • L’alcohol com a droga.
  • Efectes negatius de l’alcohol.
  • La relació de pares i mares amb la beguda.
  • La preocupació per «la festa».
  • Ajudar-los a no beure.
  • Ajudar-los a protegir-se de l’alcohol dels altres.
  • Factors que influeixen en els riscos de beure.
  • Quan comencen a beure.
  • Quan les coses es poden complicar.
  • Tòpics i creences errònies sobre l’alcohol.
 • Taller de resolució de situacions conflictives. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia informativa Que no s’ho empassin tot!.
 • Postals recordatòries del programa T’HO EMPASSES TOT?.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.