Reinicia't

TIC, reflexió crítica i actituds

REINICIA’T és un programa de prevenció universal familiar i de promoció dels bons usos de les tecnologies de la informació, les relacions i la comunicació (TIC).

La guia informativa Educant en l’ús de les pantalles s’adreça a pares, mares i altres familiars, i s’acompanya d’un taller de suport del programa «Reiniciem-nos» per tal de promoure un procés de reflexió al voltant dels usos de les TIC, fent èmfasi en els usos intensius o mals usos i en les diferents conductes de risc que s’hi poden associar, afavorint decisions més informades i autònomes en tots els seus aspectes; així com dotar mares, pares i altres familiars d’eines per educar en un ús saludable de les TIC. D’aquesta manera es pretén complementar en la família el treball dut a terme a nivell escolar i comunitari.

La guia informativa conté informació sobre les tecnologies interactives 2.0, els usos que se’n fan, els problemes associats que hi poden haver –per com s’utilitzen o per altres persones–, i propostes educatives.

Objectius

 

 • Treballar preventivament l’ús de les TIC.
 • Fomentar-ne un ús adequat i crític.
 • Prevenir-ne els usos problemàtics.
 • Promoure que des de les famílies s’estableixin pautes d’ús adequades.
 • Reflexionar sobre qüestions com les relacions, els estereotips, el consumisme, els efectes sobre el medi ambient i les relacions Nord-Sud.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Mares i pares amb fills i filles preadolescents i adolescents, entre 10 i 16 anys
Activitats / Continguts El programa REINICIA’T inclou dues activitats:

 • Revisió dels continguts de la guia informativa Educant en l’ús de les pantalles. 60 minuts.
 • Taller de resolució de situacions conflictives. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia informativa Educant en l’ús de les pantalles.
 • Díptic recordatori del programa «Reiniciem-nos»

Accessible a la pàgina web: https://reiniciemnos.wordpress.com/

Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb famílies i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Familiar: centres i equipaments de serveis socials, serveis d’atenció a la infància, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.