Reiniciem-nos

Promoure el bon ús de les tecnologies

REINICIEM-NOS és un programa universal de promoció dels bons usos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Té com a objectiu promoure entre els joves i les joves un procés de reflexió al voltant dels usos de les TIC, fent èmfasi en els usos intensius o mals usos i en les diferents conductes de risc que s’hi poden associar, afavorint decisions més informades i autònomes en tots els seus aspectes; així com dotar a mares, pares i altres familiars d’eines per educar en un ús saludable d’aquestes.

A partir de les presentacions didàctiques, es proposen reflexions per debatre i activitats que, partint de situacions properes a adolescents i joves, faciliten treballar alguns aspectes de les TIC, posant-los a l’abast elements informatius i educatius, defugint d’enfocaments alarmistes que els són aliens,  i fomentant alternatives.

Les dinàmiques que es proposen reclamen una participació activa tant de la persona que dirigeixi les activitats com dels participants, amb la intenció de promoure que els adolescents adoptin pautes saludables d’ús i una visió crítica sobre les eines que tenen al seu abast, així com de les relacions que estableixen a través d’aquestes.

Objectius

 

 • Treballar preventivament l’ús de les TIC.
 • Fomentar-ne un ús adequat i crític.
 • Prevenir-ne els usos problemàtics.
 • Promoure que des de les famílies s’estableixin pautes d’ús adequades.
 • Reflexionar sobre qüestions com les e-relacions, els estereotips, el consumisme, els efectes sobre el medi ambient i les relacions Nord-Sud.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir d’11 anys (preferentment entre 12 i 16 anys).
 • Pares i mares.
 • Professorat.
Activitats / Continguts El programa REINICIEM-NOS inclou sis presentacions en format Prezi de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Classificacions. 60 minuts.
 • Potencials. 60 minuts.
 • E-relacions. 60 minuts.
 • Riscos. 60 minuts.
 • Assetjament. 60 minuts.
 • Parts amagades. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició interactiva formada per 6 presentacions didàctiques en format Prezi.
 • Sèrie de 6 cartells en format digital.
 • Guia per a mares, pares i altres familiars en format digital.
 • Tríptic explicatiu.
 • Pàgina web www.reiniciemnos.wordpress.com
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO, batxillerat, PFI, CF, UEC o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.

** Reiniciem-nos  és un projecte impulsat per Diputació de Girona i Dipsalut, i realitzat per les associacions EdPAC (Educació per a l’Acció Crítica), Aceda i  PDS (Promoció i Desenvolupament Social), per promoure un bon ús de les pantalles i de les aplicacions 2.0.