Servei responsable de begudes alcohòliques

Alcohol, reducció de riscos, detecció d’intoxicacions

El SERVEI RESPONSABLE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES és un programa de prevenció selectiva comunitària i de reducció de riscos del consum d’alcohol adreçat a professionals del sector de l’oci, l’hoteleria i la restauració.

La importància que han adquirit els problemes derivats del consum abusiu de begudes alcohòliques en la nostra societat, fan palesa la necessitat que, des del sector professional encarregat del servei de begudes alcohòliques, s’incorporin estratègies que ajudin a minimitzar aquest problema.

Aquest programa capacita professionals d’aquest sector en coneixements i tècniques per afrontar adequadament situacions compromeses vinculades al consum excessiu d’alcohol que, ocasionalment, es poden trobar els professionals de l’hoteleria.

Objectius

 

 • Conscienciar de la importància del rol professional, a l’hora de contribuir a minimitzar les conseqüències negatives del consum de begudes alcohòliques.
 • Oferir informació rellevant sobre les begudes alcohòliques i els seus efectes.
 • Fomentar la millora de les habilitats personals per beure amb responsabilitat.
 • Saber identificar adequadament actituds i conductes de les persones intoxicades.
 • Aprendre i saber aplicar estratègies per contribuir a dispensar begudes alcohòliques de forma més responsable i eficient.
Enfocament teòric
 • El servei es basa en el model de reducció de riscos i el model de reducció de danys.
Població destinatària
 • Professionals de l’àmbit de l’oci, l’hoteleria i la restauració que dispensin begudes alcohòliques.
Activitats / Continguts El SERVEI RESPONSABLE DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES consisteix en una formació de quatre hores. Continguts:

 • Introducció al SRA
  • El rol del professional com a responsable de la qualitat del seu establiment.
  • L’establiment dins de la comunitat.
  • Avantatges del Servei Responsable de Begudes.
 • Coneixements sobre l’alcohol
  • Tipus de begudes alcohòliques i contingut d’alcohol.
  • Efectes de l’alcohol.
  • El nivell d’alcohol en sang i la intoxicació etílica.
  • Les begudes alcohòliques en la legislació vigent.
 • Estratègies del servei responsable
  • Identificació de senyals de consum problemàtic.
  • Estratègies d’actuació davant un consum problemàtic.
  • Discussió de casos.
  • Entrenament en habilitats: tècniques d’assertivitat.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia d’activitats.
 • Quadern per al/a participant.
 • CD-ROM amb presentació de diapositives i vídeos educatius.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència en formació de formadors i conducció de grups.
Àmbits d’aplicació
 • Comunitari: establiments on es dispensin begudes alcohòliques, escoles d’hoteleria, espais comunitaris, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.