Tabac, com ho veus?

Tabac i actituds

TABAC, COM HO VEUS? és un programa de prevenció universal de conductes addictives dissenyat per establir un procés de reflexió crítica sobre el consum de tabac i els seus riscos.

El taller pretén reduir el consum de tabac entre nois i noies de dotze a catorze anys. El seu objectiu principal és generar actituds crítiques envers el tabac i el seu consum, refermar, en les persones que no hagin fumat mai, la seva posició per tal d’evitar (o si més no retardar) l’experimentació i reduir la consolidació del consum en les persones que consumeixen de manera ocasional. Alhora, també pretén propiciar una anàlisi crítica de la indústria i del fenomen del tabac.

TABAC, COM HO VEUS? es compon d’una sèrie de dinàmiques participatives que mostren com fer front d’una manera responsable als riscos associats al consum de tabac i ofereix una informació completa i objectiva que permeti generar a l’alumnat les seves pròpies alternatives a aquest consum.

Objectius

 

 • Evitar o retardar l’inici i/o la consolidació del consum de tabac.
 • Afavorir un procés de reflexió crítica sobre el consum de tabac.
 • Reforçar positivament l’opció dels joves no consumidors.
 • Augmentar la percepció de risc associada al consum de tabac.
 • Ajustar la creença normativa sobre el consum de tabac.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en base a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric  del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 12 anys (preferentment entre 12 i 14 anys).
Activitats / Continguts El programa TABAC, COM HO VEUS? inclou sis activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, quatre per grup:

 • TriviTabac: qüestionari sobre el consum de tabac i els seus riscos. 30 minuts.
 • La Pregunta: espai per respondre dubtes i qüestions. 30 minuts.
 • 1, 2, 3, ja!: enumeració d’aspectes relacionats amb el consum de tabac. 30 minuts.
 • Ho B/Veuràs?: anàlisi d’anuncis de televisió, premsa i Internet sobre consum de tabac. 30 minuts.
 • Què fem?: dinàmica sobre la presa de decisions. 30 minuts.
 • El debat: conclusions del debat, aclariment de dubtes i recompte de punts: 30 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Protocol de les activitats.
 • Presentació didàctica TABAC, COM HO VEUS?
 • Fitxa grupal de l’activitat.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències amb experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.