THC. Què fer?

Anàlisi crítica i  presa de decisions

THC. QUÈ FER? és un programa universal de prevenció de drogodependències. El seu objectiu és la prevenció del consum de cànnabis i està dissenyat per treballar amb adolescents, poc abans de l’edat mitjana d’inici del seu consum.

S’estructura en dues unitats didàctiques que es desenvolupen en un total de quatre sessions. La primera unitat didàctica s’adreça a millorar la informació sobre el cànnabis i treballar les actituds envers el seu consum, aportant informació actualitzada i analitzant críticament creences errònies molt esteses. La segona unitat didàctica s’orienta al treball al voltant dels processos de presa de decisions i de les habilitats socials relacionades amb la comunicació i l’assertivitat.

Atesa l’edat a la qual s’adreça, la seva aplicació permet preparar i complementar l’aplicació d’altres intervencions preventives adreçades a les franges d’edat que li segueixen

Objectius

 

 • Informar sobre el cànnabis i els seus efectes d’una manera clara i objectiva.
 • Augmentar la percepció de risc associada al consum de cànnabis.
 • Analitzar críticament els tòpics i les falses creences habituals sobre el cànnabis.
 • Analitzar els principals factors que influeixen en les decisions dels joves per fumar o no fumar cànnabis.
 • Conscienciar sobre la influència de les pressions externes sobre les decisions personals relatives al consum de drogues, i facilitar estratègies per fer front a aquestes pressions.
 • Facilitar pautes per prendre decisions autònomes i informades.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat en bases a models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 13 anys (preferentment entre 13 i 15 anys).
Activitats / Continguts El programa THC. QUÈ FER? inclou dues unitats didàctiques de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, una per grup:

 • Unitat didàctica I:
 • Cànnabis: què en saps? Què en penses? 60 minuts.
 • Cànnabis: mites i realitats. 60 minuts.
 • Unitat didàctica II:
 • I ara… Et toca a tu! 60 minuts.
 • Deixem les coses clares! 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Guia d’activitats.
 • CD-ROM amb els materials de treball de les sessions per als joves i informació complementària per als educadors.
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.