T'ho empasses tot?

Descàrrega de materials


Alcohol i actituds

T’HO EMPASSES TOT? és un programa universal de prevenció de conductes addictives dissenyat com una eina per fomentar la reflexió entorn del consum d’alcohol des de diversos àmbits i espais juvenils, tant en el context escolar com comunitari.

Tant l’exposició que proposa el programa com la guia d’activitats s’orienten al treball amb menors que no consumeixen alcohol, amb la finalitat de reforçar la seva posició respecte del consum d’alcohol, posant al seu abast elements informatius i educatius que ajudin a orientar actituds i conductes, i a qüestionar críticament els aspectes de la representació social del consum d’alcohol que no es corresponen amb un plantejament objectiu.

A la vegada el programa té en compte la realitat de l’abast del consum d’alcohol entre els joves i les joves. Per això, també es tracten continguts que tenen a veure amb la prevenció d’episodis de consum intensiu d’alcohol.

Com a complement, el programa disposa d’una sèrie de postals amb elements reflexius per incidir en les creences, els coneixements i les actituds relacionades amb el consum d’alcohol.

Objectius

 

 • Millorar la informació dels adolescents en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar la percepció de risc associada al consum d’alcohol.
 • Analitzar críticament els tòpics i les falses creences habituals en relació amb l’alcohol.
 • Augmentar el grau de consciència sobre les conseqüències negatives del consum abusiu d’alcohol.
 • Afavorir una posició crítica envers els missatges publicitaris sobre les begudes alcohòliques.
Enfocament teòric
 • El programa s’ha dissenyat segons diferents models sociocognitius: model de creences, teoria de l’acció planificada, model transteòric del canvi i teoria de l’aprenentatge social.
Població destinatària
 • Joves a partir de 12 anys (preferentment entre 13 i 15 anys).
Activitats / Continguts El programa T’HO EMPASSES TOT? inclou quatre activitats de les quals es recomana aplicar-ne, com a mínim, dues per grup:

 • Visita a l’exposició i fòrum de discussió. 60 minuts.
 • Llegendes urbanes o veritat de la bona. 60 minuts.
 • T’has passat. 60 minuts.
 • A mi no em xuclen el cervell. 60 minuts.
Format d’aplicació
 • Grupal.
Materials
 • Exposició formada per 10 plafons verticals.
 • Guia d’activitats.
 • Postals recordatòries del programa T’HO EMPASSES TOT?
Persones aplicadores
 • Tècnic/a en prevenció de drogodependències i experiència amb joves i educació.
Àmbits d’aplicació
 • Centres educatius d’ESO o similars, centres i entitats juvenils, etc.
Avaluació
 • Indicadors de procés: cobertura i satisfacció.