Violència Zero

La violència masclista és la manifestació màxima de la desigualtat de gènere. Ens ha acompanyat al llarg de la història, i la trobem d’una manera transversal en tots els àmbits socialitzadors. Tenir en compte la perspectiva de gènere en les intervencions preventives amb adolescents és important per fomentar un canvi social i evitar de continuar reproduint les violències masclistes.
Aquesta guia s’adreça, principalment, als professionals que intervenen en la prevenció de les infeccions de transmissió sexual (ITS) i en l’educació afectiva i sexual dels adolescents, els quals, tot i tenir coneixements sobre estratègies preventives i en matèria de salut sexual i d’ITS, disposen d’informació limitada i poc aprofundida amb relació a la perspectiva de gènere i a les violències masclistes. Aporta elements per despertar la sensibilitat envers la perspectiva de gènere i en proporciona prou coneixement general per tenir-la en compte quan organitzem tallers de prevenció contra les infeccions de transmissió sexual (ITS) i sobre sexualitat i afectivitat amb grups d’adolescents.
Els seus objectius es resumeixen en quatre punts:

  1. Sensibilitzar sobre les violències sexuals i les desigualtats de gènere associades.
  2. Oferir unes pautes d’actuació de com hem d’incorporar la prevenció de les violències masclistes als tallers per protegir-se de les ITS i en l’educació sexual i afectiva.
  3. Orientar, d’una manera general, sobre com cal actuar en cas de detectar cap situació de violència masclista en un taller amb adolescents.
  4. Facilitar l’autoanàlisi per saber fins a quin punt s’incorpora la perspectiva de gènere als tallers de prevenció contra les ITS i sobre educació sexual i afectiva.

Descàrrega del material