Jo, tu, nosaltres... (...i l'alcohol)

Jo, tu, nosaltres... (...i l'alcohol)

Conjunt format per postals i un cartell que configuren els materials d’una campanya de sensibilització sobre l’abús de l’alcohol.

Realitzat per a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Població diana
Joves, mares i pares, i població general