La prevenció de la exclusió social en joves i adolescents en contextos urbans mitjançant la promoció de la salut i dels factors resilients

La prevenció de la exclusió social en joves i adolescents en contextos urbans mitjançant la promoció de la salut i dels factors resilients

Aquesta guia pretén afrontar l’exclusió en aquesta població mitjançant la promoció de la salut i la resiliencia, posant en marxa estratègies i pràctiques de prevenció per a la disminució de la vulnerabilitat d’aquests joves.

Aquest document es va desenvolupar tenint en compte les aportacions dels socis de la Xarxa 10 Lluita contra la Pobresa Urbana del Programa URB-AL, en el marc de l’educació per a la salut i la promoció de la resiliencia. Entenent que la resiliencia es basa en un enfoc centrat en els factors protectors i en el desenvolupament d’un rol actiu de l’individu en la interacció amb el seu context.

Població diana
Professionals de l’àmbit comunitari

Descàrrega del material

Guia (pdf)