Fullets Què cal saber-ne?

Fullets Què cal saber-ne?

Fullets informatius per a població general sobre la cocaïna i el cànnabis amb informació sobre els seus efectes indesitjats i falses creences associades al seu ús.

Programa de l’Agència de Salut Pública i el Consorci Sanitari de Barcelona, en conveni amb PDS.

Població diana
Persones consumidores de cànnabis i/o cocaïna o en contacte amb aquestes substàncies

Descàrrega dels materials

Cocaïna Què cal saber-ne? (pdf)
Cànnabis Què cal saber-ne? (pdf)