Drogues: El teu punt d'informació

Drogues: El teu punt d'informació

Programa adreçat a joves d’universitats per facilitar informació significativa sobre el consum de tabac, alcohol, cànnabis i altres drogues il·legals sobre els riscos derivats del consum.

El projecte consta de:

Població diana
Joves universitaris

Descàrrega dels materials

Punts de llibre (pdf)
Cartell (pdf)