Us presentem l'actualització de l'exposició “Cànnabis: Com ho vius?”

Us presentem l'actualització de l'exposició “Cànnabis: Com ho vius?”

L’exposició “Cànnabis… Com ho vius?” es va elaborar fa 10 anys i en el decurs d’aquest període de temps s’han produït canvis importants en diferents aspectes relacionats amb l’ús d’aquesta substància (canvis en els patrons de consum, pes creixent de la marihuana envers l’haixix, nous tòpics i noves creences errònies, variacions en l’argot dels consumidors, noves estratègies de màrqueting, varietats modificades genèticament, grow shops, associacions cannàbiques, etc.),

La temàtica i els objectius de l’exposició, però, segueixen sent vigents i continua essent necessari facilitar als adolescents i joves informació actualitzada i contrastada sobre els efectes i els riscos del consum de cànnabis, desmitificar tòpics i creences errònies sobre aquesta substància que estan molt esteses entre els adolescents, afavorir processos de reflexió crítica envers el consum de cànnabis i, en definitiva, prevenir el consum de cànnabis en la població, en especial entre els adolescents; per això, s’ha dut a terme la present actualització que ha comptat amb suport econòmic a l’Obra Social de “La Caixa”.

Veure l’exposició

One Comment

Comments are closed.