Programa Límits

Programa Límits

El programa LÍMITS és un programa selectiu d’intervenció preventiva adreçat a grups de famílies de joves que passen pel circuit de justícia juvenil. Té com a finalitat evitar o limitar l’ús de drogues i la reincidència en la transgressió de les normes per part dels fills.

El programa es va crear l’any 2009 en el marc de l’acord de col·laboració entre el Departament de Salut, a través de la Subdirecció General de Drogodependències, i el Departament de Justícia per al desenvolupament d’un model d’intervenció per prevenir i tractar els problemes derivats del consum de drogues en les actuacions de justícia juvenil.

A partir de l’avaluació de diversos programes de prevenció familiar, s’ha vist que és possible ensenyar als pares a modificar i millorar les seves habilitats educatives i de gestió familiar, de manera que s’arribin a reduir els factors de risc i s’incrementin els factors de protecció als quals els seus fills estan exposats.

Població diana
Famílies amb fills que han comès transgressions que els han portat a entrar en el circuit de justícia juvenil.

Descàrrega del material

Publicació (pdf)