SEX O NO SEX.2 Nova versió actualitzada de l’exposició

SEX O NO SEX.2 Nova versió actualitzada de l’exposició

Sex o no sex.2 és la nova versió d’una exposició preventiva sobre el VIH/sida i les ITS adreça als treball amb joves de 15 a 18 anys, tant a l’escola com en l’àmbit del lleure, que aporta elements informatius i educatius per evitar conductes de risc en les relacions sexuals i fomentar una convivència normalitzada amb les persones amb VIH.

Sex o no sex busca augmentar la percepció de vulnerabilitat associada a les conductes sexuals de risc, informar sobre els riscos i les conseqüències de les ITS, promoure l’ús del preservatiu com a mesura preventiva, i fomentar actituds que permetin conviure d’una manera normalitzada, sense discriminació ni rebuig, amb les persones amb VIH.

La nova versió: SEX O NO SEX.2, manté els mateixos objectius de la versió original però ha estat revisada i actualitzada, tant a nivell de continguts com de disseny, per fer-la més atractiva i dotar-la d’una major heterogeneïtat, tot combinant panells informatius amb d’altres que conviden més a la reflexió. Alhora, mitjançant un enfocament basat en l’aprenentatge significatiu, incorpora aspectes relacionats amb l’afectivitat, i no sols amb la sexualitat, defugint en tots els casos dels missatges basats en la por, tot promovent el potencial preventiu de l’autoafirmació.

Sex o no sex va ser elaborada fa uns anys per PDS amb el suport del Departament de Salut i de la Secretaria de Joventut i la col·laboració de l’associació Anti-Sida de Lleida, el Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat i l’Institut d’Estudis de la Sexualitat i la Parella.

L’associació PDS, Promoció i Desenvolupament Social, amb el suport del Departament de Salut, cedeix aquesta exposició en règim de préstec gratuït a totes les entitats, equipaments i ens locals que la vulguin utilitzar. També ofereix sense cost orientació, suport tècnic i materials per treballar amb grups de joves. A més, disposa d’un servei de monitoratge de tallers (amb cost) basats en aquesta exposició.

 

prestec

Visualitzar l’exposició SEX O NO SEX.2

Sex_o_No_Sex_Guia

SEX O NO SEX La bossa o la vida

Visualitzar SEX O NO SEX antiga

One Comment

Comments are closed.